pondělí 4. ledna 2010

Co je to Ten Sing

(z angl. Teenager's singing = zpívání náctiletých)
je hudebně - sociální aktivita občanského sdružení YMCA, která je otevřena všem mladým lidem od 13 let výše.

Tensingové 3K
Základní myšlenkou Ten Singů po celé republice a vlastně všude jsou tzv. 3K, kterými jsou:

KRISTUS:
Myšlenka vedení mladých lidí ke Kristu je základem celé práce. Jeho poselství lidskou bytost neumrtvuje, ale naplňuje život tvořivostí a posláním.

KREATIVITA (tvořivost):
Člověk, jako Boží obraz byl však stvořen k tomu, aby dále tvořil smysluplné věci. V Ten Singu je možno toto lidské obdarování svobodně rozvinout.

KULTURA:
V Ten Singu jsou kultura mladých, jejich problémy a otázky brány vážně. Ten Sing je moderní pěvecký sbor kombinující prvky popu, rocku a moderní duchovní hudby např. černošských gospelů.


(odebráno ze starých webových stránek: http://tensing-krnov.wz.cz/tensing/index.php?path=main/onas/onas)

Žádné komentáře: